Hvad kan jeg bruge formmail til?
Formmail er relevant, hvis du fx ønsker at en bruger på den ene eller anden måde skal kunne kontakte dig fra din hjemmeside. Det kan fx være et bestillingssystem, eller det kan være en simpel kontaktformular (se eksempel). I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan du kan komme i gang med at bruge formmail-scriptet.

Et eksempel
<FORM method=POST action="http://www.kleinweb.dk/cgi-bin/formmail/FormMail.pl">
<input type=hidden name="recipient" value="test@kleinweb.dk">
<input type=hidden name="subject" value="FormMail test">
Navn <input name="navn" type="text" size="40">
E-mail <input name="e-mail" type="text" size="40">
Kommentar <input name="kommentar" type="text" size="40">
<input name="send" type="Submit" value="Send">

Hvis du kopierer ovenstående HTML-kode ind i en fil på din hjemmeside, vil du få tre udfyldningsfelter som disse:


Navn
E-mail
Kommentar


Ved tryk på Send-knappen, vil man få indholdet af de tre felter fremsendt til adressen test@kleinweb.dk. Ved at redigere felterne, kan man lave en formular som man ønsker den.

Uddybende dokumentation
http://www.worldwidemart.com/scripts/readme/formmail.shtml kan du finde den komplette dokumentation til formmail.