Som noget nyt tilbyder vi nu at scanne vore kunders e-mail for både virus og SPAM. Vi har her lavet en lille kort, semi-teknisk beskrivelse af, hvordan det fungerer.

Overordnet

Der ligger ikke noget AntiVirus eller AntiSPAM software direkte på vores mailserver. Når vi skal scanne en kundes e-mail fungerer det ved at vi lader en specielt konfigureret server håndtere posten på det pågældende domæne. Her vil mailen blive scannet, dels for virus og dels for SPAM. Herefter vil mailen enten blive afvist eller sendt videre til den "rigtige" mailserver - det være sig enten vores mailserver eller evt. kundens egen mailserver.


 

Selve scanningen

Når en e-mail bliver sendt til et domæne hvor AntiVirus og AntiSPAM er aktivt, sker der det, at der først bliver tjekket på såkaldte Realtime Blackhole Lister (vi benytter os af relays.ordb.org og sbl.spamhaus.org). Disse er lister over mailservere på Internet, der er "blacklistet". ORDB blacklister såkaldte åbne mailservere, dvs. servere som i høj grad er udsat for misbrug til at videresende SPAM. SpamHaus blacklister mailservere på baggrund af brugernes rapporter.

Første skridt på vejen for en e-mail er altså, at dens afsendende mailserver ikke må stå opført i ORDB eller SpamHaus. Gør den det, vil mailen blive afvist, og sendt retur til afsenderen, der får at vide at vedkommendes mailserver står listet i ORDB eller SpamHaus. Dernæst påbegynder den egentlige scanning, der sker ved hjælp af AMaViS. AMaViS sender først mailen til AntiVirus-scanning. Herefter sendes mailen gennem SpamAssassin, der er et program, der er lavet specielt til at finde karakteristika ved SPAM-mails. SpamAssassin kigger på den enkelte mail, og vurderer udfra indholdet, om mailen kan klassificeres som SPAM. I vurderingen indgår en lang række parametre, men for at illustrere meningen, kan det nævnes at ord som "porno", "sex", "viagra", "free" osv. er ord, der tæller med til at en mail bliver klassificeret som SPAM. Hvis en mail bliver klassificeret som SPAM af SpamAssassin, bliver den sat i karantæne på mailserveren, og modtageren bliver ikke genereret af den. Det samme gælder naturligvis for antivirus-delen. Hvis der er virus i mailen, sendes der en advarsel til afsenderen, og mailen bliver blokeret, så den ikke kan nå frem og inficere modtagerens computer.


 

Til sidst

Hvis en mail slipper igennem de ovennævnte checks, bliver den afleveret til mailserveren, hvorefter brugeren kan hente posten på normal vis. Hele processen tager typisk under 3 sek., og giver således ingen mærkbar forsinkelse i det daglige arbejde.